Felhasználási feltételek

 

Üdvözöljük a DOUWE EGBERTS OMNIA® honlapon! Ezt a Honlapot a 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Magyarország székhelyű Jacobs Douwe Egberts Hungary Zrt. társaság működteti.

 

Hatály

Jelen feltételek (a „Felhasználási Feltételek”) a Honlapon tett látogatás és a Honlap felhasználása valamennyi esetére vonatkoznak, továbbá minden olyan információra, javaslatra és/vagy szolgáltatásra, amely a Honlapon vagy azon keresztül jut el Önhöz (az „Információ”). Jelen Honlap használatával Ön elfogadta a Felhasználási Feltételeket. A Társaság jelen Felhasználási Feltételeket bármikor kibővítheti vagy módosíthatja. A kibővített vagy módosított Felhasználási Feltételek a Honlapon történő megjelenéskor lépnek hatályba.

Tájékoztatás és felelősség

Jelen Tájékoztatás csak általános tájékoztatási célt szolgál. A Társaság nem felelős a Honlap felhasználásából (vagy annak meghiúsulásából) eredő semmilyen kárért, beleértve a vírusok vagy a Tájékoztatás pontatlansága vagy hiányosság okozta károkat, kivéve ha ezen károk a Társaság vagy annak ügyvezető szándékos károkozásából vagy súlyos gondatlanságából eredően merültek fel. A Társaság nem felelős továbbá semmilyen kárért, amely az elektronikus kommunikációs eszközök használatából ered, beleértve – korlátozás nélkül – az elektronikus közlések kézbesítésének meghiúsulásából, késedelméből vagy harmadik felek vagy az elektronikus kommunikációra és vírusok továbbítására használt számítógépes programok okozta megszakadásából vagy manipulációjából eredő károkat.

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban biztosított vagy begyűjtött személyes információk kizárólag a Társaság Adatvédelmi Szabályzatával összhangban használhatók fel. A Felhasználási Feltételek érvényessége mindenkor a jelen Honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban rögzített feltételektől függ.

Belinkelt honlapok

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató linkek szerepelhetnek. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen internetes oldal felhasználásáért vagy tartalmáért, amelyeken be van linkelve a Honlap, vagy amelyek a Honlapon be vannak linkelve. A Társaság Adatvédelmi Szabályzata nem vonatkozik az Ön személyes adatainak ilyen külső oldalakon vagy azokon keresztül történő feldolgozására.

Szellemi tulajdon

Amennyiben arról a jelen Adatvédelmi Szabályzat másként nem rendelkezik, a Honlaphoz és a Tájékoztatáshoz fűződő jogok, a szerzői jogokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat is beleértve, a Társaság tulajdonát képezik. A Felhasználók a Honlapot és az azon közzétett Tájékoztatást elolvashatják, és arról saját felhasználás céljából – például nyomtatás vagy eltárolás útján – másolatokat készíthetnek. A Honlap vagy a Tájékoztatás bármely egyéb formában történő felhasználásához, így például a Honlap (vagy a Honlap egy része) bármely külső internetes oldalon történő eltárolásához vagy sokszorosításához, vagy a Honlap és más internetes oldalak között linkek, hipertext linkek vagy mélylinkek létrehozásához a Társaság előzetes írásos beleegyezésére van szükség.

Az „DOUWE EGBERTS OMNIA®” és a Honlapon megjelenő egyéb védjegyek a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. vagy kapcsolt vállalkozásai bejegyzett védjegyei.

Kérelten ötletek

Amennyiben Ön kéretlenül szövegeket, képeket, hanganyagokat, szoftvert, információkat tartalmazó vagy egyéb ötleteket és/vagy anyagokat (az „Anyagok”) posztol a Honlapon vagy küld el e-mailben vagy más módon a Társaság részére, a Társaság ezen Anyagokat korlátlanul és ingyenesen felhasználhatja, lemásolhatja és/vagy kereskedelmi céllal hasznosíthatja, és a Társaságot ezen Anyagok vonatkozásában semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli.
Ön ezúton vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja az Társaságot minden olyan kereset, igény és felelősség vonatkozásában, amely abból eredően merül fel az Társaságnál, hogy az általa felhasznált és/vagy hasznosított Anyagok sértik valamely harmadik fél (szellemi tulajdonhoz fűződő) jogát, vagy valamely harmadik féllel szemben egyéb okból jogellenes eljárásnak minősül.

Irányadó jog és illetékesség

Jelen Felhasználási Feltételekre kizárólag Magyarország törvényei tekintendők irányadónak. Amennyiben azt a törvény másként nem írja elő, a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos jogviták esetén – a Felhasználási Feltételek létezésével és érvényességével kapcsolatos jogvitákat is beleértve – a felek Budapest, Magyarország illetékes bíróságai illetékességének vetik alá magukat.

Legfrissebb verzió: 2017. augusztus 11.